Ritinformatie

TACB organiseert verschillende soorten ritten waaronder bol/pijl, kaartlezen maar ook FYL (follow your leader).

De meeste leden verkiezen deze laatste ritvorm, daarom wat meer uitleg waar op te letten.

Om ervoor te zorgen dat niemand onderweg de groep kwijtraakt, zijn er enkele simpele regels die moeten nageleefd worden:

2011-10-01 13.09.09

De ‘Leader’ rijdt voorop en de anderen volgen. Bij een groot aantal deelnemers kunnen er meerdere leaders zijn, zodat er eigenlijk een aaneenschakeling van meerdere slierten ontstaat.

– Basisprincipe is dat elke rijder in de karavaan alleen de rijder achter hem in de gaten houdt. Dit voorkomt dat iedereen op iedereen gaat wachten en er op de duur meer gewacht dan gereden wordt.

– Zolang de weg rechtdoor of in de hoofdrichting vervolgd wordt, wordt er niet gewacht op de achterop komende rijder, ook al is deze uit het zicht verdwenen.

– Wanneer er van de weg rechtdoor afgeweken wordt, dan blijft men aan de kant staan voor, of zo kort mogelijk na de afslag, totdat de achteropkomende rijder jou weer in het vizier heeft.

– Iedere rijder krijgt een plaats in de karavaan toegewezen, om de opvolging te vergemakkelijken, en behoud ook deze plaats tijdens de rit. Zo kunnen achter elkaar rijdende deelnemers steeds dezelfde auto in het oog houden.

– Er wordt getracht de voorganger zo kort mogelijk, doch op een veilige afstand te volgen, zodat het inschuiven van andere weggebruikers tot een minimum beperkt wordt.

– Zoals iedereen begrijpt: hoe verder je in het rijtje zit, des te hoger zullen je pieksnelheden moeten zijn om bij te blijven, aangezien alle vertragingen en oponthoudjes van je voorgangers opgeteld worden. Druk je het gaspedaal liefst niet te diep in, dan kies je voor plaatsje vooraan in de rij, rijd je liever wat sportiever dan zoek je een plaatsje achteraan.

– De ‘Tailcar’ is laatste auto in het rijtje. Deze blijft gedurende de hele rit steeds helemaal achteraan rijden. Dit maakt het makkelijker voor de ‘Leader’ om op overzichtelijke stukken van het parcours in te schatten of de hele sliert nog volgt. Idealiter beschikt de Tailcar ook over de gedetailleerde wegbeschrijving van de ‘Leader’.

– Gsm-nummers worden steeds vooraf uitgewisseld, zodat onfortuinlijke rijders die de groep toch nog kwijtspelen snel weer op het juiste pad kunnen geholpen worden.