Gebruiksvoorwaarden

Informatie op onze website

De TACB website bezit geen officieel karakter en is niet verbonden aan Porsche AG. De webpagina’s hebben enkel tot doel de eigenaars en liefhebbers van Porsche Transaxle voertuigen te informeren.

De inhoud wordt naar best vermogen op geregelde tijdstippen bijgewerkt. Wij doen dit met zorg en aandacht voor kwaliteit. Meent u toch foutieve informatie te lezen op onze site, contacteer ons dan via het contactformulier op deze website. Wij geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accurraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Porsche® is een geregistreerd handelsmerk van Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG. Ook alle andere genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Privacyverklaring

TransAxle Club Belgium (hierna afgekort ‘TACB’) draagt zorg voor jouw privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

In onderstaande tekst leggen we uit hoe TACB jouw persoonsgegevens verwerkt én gebruikt om jouw concertervaring zo optimaal mogelijk te maken.

WIE ZIJN WE?

TACB is de verwerkingsverantwoordelijke.

TACB
Tortelstraat 5
3941 Eksel
info@tacb.be

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN WAAROM?

TACB Profiel

Bij het aanmaken van een profiel vraagt TACB jouw voornaam, familienaam, adres, geboortedatum, e-mailadres en wordt een automatisch wachtwoord gegenereerd dat je zelf kan wijzigen. Deze gegevens hebben we nodig om je informatie over onze activiteiten te bezorgen, soms ook per post. Daarnaast geven wij deze gegevens ook door aan de Belgische Federatie Oude Voertuigen (BFOV), die de overkoepelende oldtimervereniging is in België. Je lidmaatschap van TACB betekent automatisch ook dat je lid bent van de BFOV.

Je kan je profiel zelf beheren.

Wij maken op onze website een profiel aan voor volgende diensten:

  • aanmelden voor events
  • je kenbaar te maken als lid van onze vereniging bij de andere leden
  • het genieten van de voordelen die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van de BFOV

Social Media
We gebruiken social media om te communiceren over onze evenementen en TACB Nieuws in het algemeen. Soms zullen we antwoorden op comments die gericht zijn tot TACB. Je ziet mogelijk ook advertenties van TACB op social media, gebaseerd op jouw interesses.

MET WIE DELEN WE JOUW DATA?

Wij delen je persoonsgegevens enkel met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze derden zijn bijvoorbeeld de hotels waar we overnachten tijdens onze meerdaagse uitstappen. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Je kan op elk moment je toestemming intrekken.

Deze derde partijen (verwerkers) gebruiken deze gegevens voor tips over evenementen die niet noodzakelijk in het kader van TACB plaats vinden.  Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere derde partijen zonder jouw toestemming.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

HOE HOUDEN WE JOUW GEGEVENS VEILIG?

We vinden het erg belangrijk dat jouw persoonlijke gegevens goed worden beschermd. Vandaar dat we dan ook de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om je persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is volledig veilig, dus TACB kan de absolute veiligheid niet garanderen. Je accountinformatie wordt beveiligd door een wachtwoord, waarvan we je aanraden van dit zorgvuldig te kiezen en het wachtwoord ook te voorzien van getallen en leestekens.

WELKE RECHTEN HEB JE ?

Als gebruiker heb je ook een aantal rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens. Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je jezelf best rechtstreeks tot TACB richten door een e-mail te sturen naar info@tacb.be of je voorkeuren aanpassen via onze website. Wij geven hier zo spoedig mogelijk gevolg aan en uiterlijk binnen de 30 dagen.

–      Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

–      Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een lid heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting

–      Recht om klacht in te dienen: indien je van mening bent dat we jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (Gegevensbeschermingsautoriteit).

–      Recht om toestemming in te trekken: elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om op elk moment zijn toestemming in te trekken wanneer hij of zij in het verleden zijn of haar toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

–      Recht op bezwaar: je hebt steeds het recht bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens als dit gebeurt zonder je toestemming en de verwerking niet op een andere basis moet gebeuren zoals de uitvoering van een contract of naleving van een wettelijke basis.

–      Recht op beperking van de verwerking: je beschikt over het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

–      Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen van ons en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Je kan op elk moment jouw persoonsgegevens en mailingvoorkeuren controleren en wijzigen via je account op onze website.

TACB HOUDT JE OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

TACB zal dit privacybeleid in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving.

TACB zal je steeds informeren via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging van een verwerkingsactiviteit. Indien de privacywetgeving dit vereist, zullen wij jouw toestemming vragen voor gewijzigde of nieuwe verwerkingsactiviteiten.

Afbeeldingen

Op de website en op sociale media publiceren we regelmatig foto’s van onze activiteiten. Het is evident dat er personen zijn afgebeeld die deelnemen aan deze activiteiten. Indien u als betrokkene een bezwaar hebt tegen publicatie, contacteer ons met dan op info@tacb.be . De foto waarop u bent afgebeeld, zal dan van onze website verwijderd worden.

Indien u vaststelt dat enkele objecten onrechtmatig gebruikt worden, gelieve met de webmaster contact op te nemen.

Het TACB bestuur treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.