TACB – Sponsering Info

Wat is TACB ?

TransAxle Club Belgium is een specifieke club voor liefhebbers van de Porsches 924, 944, 968 en 928. 

Onze club is een aanspreekpunt voor de eigenaars van Porsche transaxle auto’s, en biedt haar leden een platform voor het uitwisselen van kennis en informatie over deze Porsche modellenreeks. We zijn een jonge dynamische vereniging opgericht in 2009, en proberen vooral een club te zijn waar rijden, de passie voor techniek en recreatie voorop staan. Daartoe werken we aan een gevuld programma van eigen activiteiten waaronder toerritten en meetings, met daarnaast ook geregeld deelname in clubverband aan bestaande auto- en klassieker evenementen.

Maak kennis met onze club op www.tacb.be, waar tevens het clubreglement te vinden is. 

TACB is een VZW. 

Het TACB correspondentieadres: TACB – De Wittestraat 78, 2600 Berchem.

Hoe groot is TACB ?

Het ledenaantal van TACB situeert zich rond de 100 leden. Tot nu toe wordt er jaarlijks nog steeds een lichte stijging opgetekend. Onze leden zijn gedomicilieerd over heel België. Een aantal zijn Nederlandse leden.

Sponsoring strategie

Hoewel er zich vanaf het eerste uur dat de club bestond reeds sponsors aandienden, kozen we er als clubbestuur voor om ons hier niet onmiddellijk mee in te laten. Het leek ons verstandiger om eerst klaarheid te bekomen over de levensvatbaarheid van de club.

Dat de club een blijvertje gaat zijn is ons ondertussen duidelijk geworden, zodat na enkele jaren de tijd rijp bleek om ook het pad van de sponsoring te gaan betreden.

Hiervoor hebben we een aantal Sponsoring Pakketten samengesteld waaruit geïnteresseerden kunnen kiezen. Deze prijzen gelden voor één jaar (sponsorjaar loopt van begin maart tot eind februari).

Sponsoring kan gebeuren door het overeenstemmende sponsorbedrag voor desbetreffend pakket te storten op de TACB bankrekening :
IBAN: BE86 3631 9219 6850
BIC : BBRU BE BB

Meer info kan verkregen worden op volgend mailadres : info@tacb.be

Indien gewenst kan TACB een verklaring leveren voor opname in de boekhouding.  TACB zal steeds contact opnemen met de sponsor voor verdere afhandeling.

SPONSORING  PAKKETTEN

*******************************************************************************

PAKKET  1 :     Symphatisant  –  250 Euro

 • Naamsvermelding op de Sponsor-page op de TACB website 
 • met eigen logo

*******************************************************************************


PAKKET  2 :     Sponsor  –  500 Euro

 • Naamsvermelding op de Sponsor-page op de TACB website
 • met eigen logo
 • doorlinking naar de eigen website

*******************************************************************************


PAKKET  3 :     Hoofdsponsor  –  1000 Euro

 • Naamsvermelding op de TACB homepage met logo en doorlinking naar eigen website.
 • Prominente naamsvermelding op de Sponsor-page op de TACB website
  – met eigen logo
  – met uitgebreidere beschrijving van activiteiten (max 5 regels) en contactcoördinaten
  – doorlinking naar de eigen website
 • Vermelding in de hoofding van alle briefwisseling, nieuwsbrieven en mailcommunicatie naar leden met doorlinking naar de eigen website

*******************************************************************************

Belangrijk :

 • Wanneer U instapt na de start van het sponsor-kalenderjaar  dat loopt van 1 maart tot eind februari, dan wordt de prijs proportioneel gereduceerd op basis van het aantal resterende volledige maanden. 

(bv: u stapt in op 15 juni voor pakket 2, dan wordt de prijs 500 x 8/12 = 333 €)

 • Wenst U als sponsor bijkomende voordelen toe te kennen aan clubleden (bijvoorbeeld kortingen bij aankopen op vertoon van de TACB/BFOV-lidkaart) , dan wordt dit mee vermeld op de sponsorpagina. 


Bij deze reeds bij voorbaat dank!
Het TACB bestuur