Voorstelling & historiek

Aangezien er in Belgenland nog geen specifieke club bestond voor Transaxle Porsches, werd in 2008 door enkele enthousiastelingen het plan opgevat er eentje op te richten. Het idee om een club te beginnen voor Porsche 924, 944, 968 en 928-modellen vond zijn oorsprong op het Nederlandse 944-forum, waar in het begin vooral afgetast werd of er wel voldoende belangstelling zou zijn voor een dergelijke club.

Bijeengebracht door aanvoerders van het allereerste uur Patrick en Danny, werd in augustus 2009 een eerste bijeenkomst gehouden.  Tijdens deze informele kennismaking tussen geïnteresseerden bleek al snel dat er voldoende animo was om hiermee verder te gaan. Intussen had het initiatief al wat meer bekendheid gekregen waardoor de tweede bijeenkomst in oktober 2009 nog meer transaxle rijders lokte. Het enthousiasme om tot concrete actie over te gaan werd hierdoor alleen maar aangewakkerd.

In het najaar van 2009 werd door de  toekomstige bestuursleden vooral achter de schermen gewerkt om de club stilaan een duidelijke gestalte en inhoud te geven. Om vanaf het begin een goede communicatie en ontwikkeling van onze club toe te laten, werd begin 2010 een website gecreëerd. De huidige website ging online begin 2017.

In januari 2010 werd de TACB ‘officieel’ aan de eerste leden voorgesteld tijdens de eerste nieuwjaarsreceptie. Reeds van bij de oprichting werd de kaap van 10 leden overschreden.

Ondertussen is het ledenaantal gegroeid tot meer dan honderd leden, een aantal dat door de jaren heen quasi constant blijft.

De TransAxle Club Belgium is lid van de Belgian Historic Vehicle Association, voorheen de BFOV, en heeft als lidnummer 375.

Waar we de eerste tien jaar van ons bestaan als feitelijke vereniging onze activiteiten ontplooiden, hebben we in de loop van het voorjaar van 2019 TACB omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk.

Geef een reactie