Event disclaimer

Alle events worden door TACB georganiseerd onder volgende voorwaarden:

 

Aanmelding en betaling voor evenementen


Je aanmelding voor een evenement wordt definitief als de betaling voor het evenement op onze rekening staat.

Als het bedrag op die datum niet op de rekening staat, vervalt je inschrijving.

Wij rekenen dan niet meer op je deelname en kunnen de vrijgekomen plaats desgevallend toewijzen aan een ander lid.

Annuleren zonder kosten is veelal mogelijk tot één week voor het evenement tenzij er voor de TACB kosten aan verbonden zijn.

Deze zullen dan bij het retourneren van het bedrag verrekend worden.

TACB dankt je voor je begrip.


 

Vrijwaringsclausule


De bestuurder, navigator en eventuele andere inzittenden van het deelnemend voertuig bevestigen kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, en verklaren zich hiermee akkoord:

– De bestuurder van het deelnemend voertuig verklaart hierbij dat hij/zij in het bezit is van een geldig rijbewijs en niet vervallen is verklaard om een voertuig te besturen.
– De bestuurder en de navigator mogen tijdens de rit onderling van plaats wisselen voor zover beiden aan de voorwaarden voldoen om een voertuig te besturen.
– De bestuurder van het deelnemend voertuig verklaart dat het voertuig waarmee hij/zij deelneemt geldig gekeurd, verzekerd en ingeschreven is.
– De deelnemers hebben er kennis van genomen dat tijdens de rit het verkeersreglement strikt moet nageleefd worden.
– De deelnemers, hun rechthebbenden, hun erfgenamen, hun nabestaanden zien af van hun mogelijk recht van verhaal ten opzichte van de inrichters en/of medewerkers aan deze activiteit en dit voor alle schade van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van deze inrichting.
– De deelnemers erkennen dat, ingeval van schade ten gevolge van hun deelname aan deze rit, de risicoaanvaarding kan worden ingeroepen, en dit zowel door de inrichters als de deelnemers onderling.
– De inrichters en de medewerkers wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de door de deelnemers begane overtredingen, evenals voor elk ongeval van de deelnemers, voor, tijdens en na de rit.