Gebruiksvoorwaarden

Informatie op onze website

De TACB website bezit geen officieel karakter en is niet verbonden aan Porsche AG. De webpagina’s hebben enkel tot doel de eigenaars en liefhebbers van Porsche Transaxle voertuigen te informeren.

De inhoud wordt naar best vermogen op geregelde tijdstippen bijgewerkt. Wij doen dit met zorg en aandacht voor kwaliteit. Meent u toch foutieve informatie te lezen op onze site, contacteer ons dan via het contactformulier op deze website. Wij geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accurraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Porsche® is een geregistreerd handelsmerk van Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG. Ook alle andere genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op onze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de Europese richtlijn van 1995 tot bescherming van persoonsgegevens.

Wij doen daarbij ons uiterste best om u het volgende te waarborgen:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt t.b.v. ledenadministratie, om de door u gevraagde informatie te verstrekken, of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend zonder uw toestemming.
  • U krijgt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met het TACB bestuur via het kopje contact op het hoofdmenu

Afbeeldingen

Op de website publiceren we regelmatig foto’s van onze activiteiten. Het is evident dat er personen zijn afgebeeld die deelnemen aan deze activiteiten. Indien u als betrokkene een bezwaar hebt tegen publicatie, contacteer ons met dan op info@tacb.be . De foto waarop u bent afgebeeld, zal dan van onze website verwijderd worden.

Indien u vaststelt dat enkele objecten onrechtmatig gebruikt worden, gelieve met de webmaster contact op te nemen.

Het TACB bestuur treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.